„New and improved IP law provisions benefit entrepreneurs”

Innowacyjne rozwiązania techniczne, wzornictwo przemysłowe oraz znaki towarowe są jednymi z najistotniejszych składników budujących kapitał majątku każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencyjnym. Ich ochrona znacząco wzrosła z chwilą niedawnych zmian mających miejsce w polskim systemie prawnym usprawniających procedury rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także procedury patentowe. Zapraszamy do lektury publikacji Moniki Chimiak i Beaty Wojtkowskiej pt „New and improved IP law provisions benefit entrepreneurs” na temat ostatnich zmian w polskim systemie prawnym i ich wpływie na innowacyjność, potencjał krajowych produktów i marek oraz na ich konkurencyjność na rynku polskim i zagranicznym.

Artykuł ukazał się w publikacji IAM Yearbook 2018 Building IP value in the 21st century, będącej suplementem magazynu IAM, wydawanego przez Globe Business Media Group – IP Division.

Zapraszamy do lektury artykułu w formacie pdf: pobierz artykuł w formacie PDF lub odwiedzenia strony internetowej www.WorldTrademarkReview.com