„Trademark Litigation: a Global Guide 2017”

Postępowanie sporne w sprawach znaków towarowych to temat artykułu autorstwa Moniki Chimiak i Beaty Wojtkowskiej opublikowanego w Trademark Litigation: A Global Guide 2017, będącego suplementem magazynu World Trademark Review, wyd. Globe Business Media Group – IP Division.

Zapraszamy do lektury artykułu: pobierz artykuł w formacie PDF
jak i odwiedzenia strony internetowej www.WorldTrademarkReview.com