Zbliża się doroczne spotkanie Union-IP!

Dr Aleksandra Twardowska-Czerwińska, należąca do zrzeszenia Union-IP w ramach Union-IP Life Science Commission, będzie uczestniczyć w dorocznym wiosennym spotkaniu Union-IP, odbywającym się w dniach 2-4 maja 2019 w Zagrzebiu, w Chorwacji. W tym roku Aleksandra będzie również naszym krajowym delegatem, reprezentującym Polskę.

Spotkania Union-IP to doskonała okazja do wymiany poglądów oraz dyskusji nad bieżącym rozwojem działań na polu własności intelektualnej w różnych krajach europejskich oraz w różnych branżach naszej profesji.

Aby uzyskać więcej informacji o tym wydarzeniu, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.union-ip.org bądź kontaktu z kulikowska@kulikowski.pl