Monika Witkowska i Beata Wojtkowska powołane do komitetów INTA

Partnerzy K&K Monika Witkowska i Beata Wojtkowska zostały powołane do komitetów działających w ramach International Trademark Association (INTA), a mianowicie do The Brand Restriction Committee oraz do The INTA Bulletin Committee na okres 2020–2021.

The Brand Restriction Committee opracowuje i wspiera działalność INTA w zakresie analizy wpływu ograniczeń marki na znaki towarowe i prawa pokrewne. Komitet będzie monitorował rozwój traktatów, przepisów i rozporządzeń w różnych jurysdykcjach, opracowywał analizy i koordynował działania rzecznicze z innymi komitetami INTA, takimi jak The Legislation & Regulation Committee.

Głównym celem The INTA Bulletin Committee jest opracowywanie i przygotowywanie aktualnych artykułów i raportów informacyjnych o zasięgu globalnym, dla celów publikacji w INTA Bulletin, obejmujących trendy w prawie znaków towarowych, problemy praktyczne, a także zmiany w ustawodawstwach mające wpływ na biznes i praktykę w zakresie IP. Członkowie komitetu w działając w 7 podkomitetach badają, przygotowują i weryfikują artykuły dotyczące prawa i praktyki w zakresie znaków towarowych.

INTA to międzynarodowe stowarzyszenie właścicieli znaków towarowych i specjalistów zajmujące się wspieraniem znaków towarowych i własności intelektualnej, ochroną konsumentów oraz promowaniem uczciwych praktyk handlowych. Do INTA należy ponad 7200 organizacji z 187 krajów.

Członkowie komitetów INTA dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą w zakresie takich zagadnień jak propagowanie znaków towarowych i praw właścicieli marek, rozwój własności intelektualnej, realizacja strategicznych celów INTA oraz planowanie programów i wydarzeń o charakterze edukacyjnym.

Aby dowiedzieć się więcej o INTA, kliknij tutaj www.inta.org.