#COVID-19 Informacje dotyczące terminów w zakresie IP/Legal situation in IP sector

W związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2020 roku szeregu nowych przepisów regulujących kwestie rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zmian dotyczących postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami, które mogą okazać się istotne z punktu widzenia Państwa interesów na rynku polskim.

ZOBACZ WIĘCEJ