Umowy i opinie

  • Sporządzanie umów w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, domen internetowych i praw autorskich
  • Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie praw własności przemysłowej oraz praw autorskich