Walidacje

  • Przygotowywanie i składanie w Urzędzie Patentowym RP specjalistycznych tłumaczeń udzielonych patentów europejskich i składanie wniosków o ich uprawomocnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przygotowywanie i składanie w Urzędzie Patentowym RP specjalistycznych tłumaczeń zastrzeżeń patentowych po publikacji zgłoszenia przez EPO – ochrona tymczasowa w Polsce