Zarządzanie portfelem praw

  • Wpisy w rejestrach w zakresie zmian związanych z własnością praw własności przemysłowej – cesje praw, licencje, zmiany adresów, zmiany nazw etc.
  • Monitoring i wnoszenie wszelkich opłat związanych z ochroną praw własności przemysłowej
  • Przygotowywanie wszelkich umów dotyczących praw własności przemysłowej (umowy licencyjne, umowy cesji, umowy zastawów etc.)
  • Doradztwo w zakresie optymalnego i kompleksowego zarządzania prawami własności przemysłowej, także przy współpracy z doradcami podatkowymi i rzeczoznawcami majątkowymi