Postępowanie celne

  • Prowadzenie spraw zatrzymań celnych w sprawach własności intelektualnej
  • Składanie wniosków o ochronę celną
  • Przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie
  • Prowadzenie postępowań przed organami ścigania i sądami powszechnymi
  • Współpraca ze służbą celną, Policją, Prokuraturą
  • Prowadzenie negocjacji z naruszycielami w celu wyegzekwowania odpowiedniej kwoty odszkodowania