Sprawy sądowe

  • Prowadzenie postępowań cywilnych w sprawach naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych i domen internetowych
  • Prowadzenie postępowań cywilnych w sprawach nieuczciwej konkurencji
  • Prowadzenie spraw cywilnych z zakresu praw autorskich
  • Doradztwo w zakresie optymalnych strategii procesowych
  • Przygotowywanie listów ostrzegawczych, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód
  • Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń, wniosków o zabezpieczenie informacji i reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym
  • Prowadzenie spraw karnych związanych z naruszeniami znaków towarowych przed sądami powszechnymi, organami ścigania i urzędami celnymi
  • Doradztwo i prowadzenie spraw naruszeń w Internecie
  • Współpraca z portalami aukcyjnymi w celu wyeliminowania aukcji naruszających prawa