Nieuczciwa konkurencja

  • Prowadzenie spraw sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Doradztwo w zakresie optymalnych strategii procesowych związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji
  • Przygotowywanie listów ostrzegawczych, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód
  • Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń, wniosków o zabezpieczenie informacji i reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym