Badania

  • Badania patentowe, w tym badania stanu techniki, badania podmiotowe, badanie przedmiotowe dotyczące patentów i wzorów użytkowych wraz z analizą dokumentacji, umożliwiającą sprawdzenie, czy korzystanie z danego rozwiązania nie narusza praw wyłącznych właściciela patentu lub wzoru użytkowego
  • Badania czystości patentowej, ochronnej lub rejestrowej wraz z analizą wyników, pozwalające na sprawdzenie, czy korzystanie z danego rozwiązania nie stwarza ryzyka naruszenia praw wyłącznych właściciela patentu lub wzoru użytkowego
  • Badania zdolności rejestrowej znaków towarowych i wzorów przemysłowych, analiza wyników oraz doradztwo przy wyborze optymalnych oznaczeń identyfikacyjnych dla towarów i usług
  • Badania zdolności rejestrowej oznaczeń przedsiębiorstwa, analiza wyników oraz doradztwo w wyborze nazwy identyfikującej działalność gospodarczą
  • Wszystkie badania wykonywane są w oparciu o profesjonalne bazy danych, zarówno ogólnodostępne jak i komercyjne