Kapitał intelektualny

  • Badanie siły ochrony własności intelektualnej
  • Due dilligence i raporty okresowe w zakresie własności intelektualnej przedsiębiorstwa
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia i zwiększenia wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa