Kancelaria Kulikowska&Kulikowski partnerem IP CENTRUM

Centrum Praw Własności Intelektualnej i. H. Grocjusza to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z dziedziny praw własności intelektualnej nastawiona na praktyczne kształcenie młodych pokoleń prawników zainteresowanych tą dziedziną prawa. Centrum jest też inicjatywą społecznościową zrzeszającą specjalistów z dziedziny IP z całej Polski, którego zadaniem będzie aktywizacja tego środowiska poprzez wspólne konferencje, seminaria, szkolenia, publikacje i przedsięwzięcia naukowe.

W ramach Szkoły Praw Własności Intelektualnej wykłady z tematyki znaków towarowych i oznaczeń geograficznych oraz procesu cywilnego i ochrony praw własności intelektualnej prowadzi Monika Witkowska.