K&K News dot. Brexit

1 stycznia 2021 r. zakończy się okres przejściowy, będący konsekwencją wystąpienia Wielkiej Brytanii z członkostwa w Unii Europejskiej. Brexit i wszystkie związane z nim zmiany wpłyną również na sytuację w zakresie praw własności intelektualnej, w tym unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych. Zapraszamy zatem do lektury naszego newslettera, jak i do bezpośredniego kontaktu, w celu uzyskania dodatkowych informacji w związku z nadchodzącymi zmianami wynikającymi z Brexitu.

ZOBACZ WIĘCEJ