K&K News Szkolimy się

Nasi rzecznicy patentowi Beata Muczkowska, Beata Wojtkowska i Justyna Kamińska, ukończyli SPECIALIZED COURSE ON THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS. Celem kursu, zorganizowanego przez WIPO Academy w systemie e-learning, był szczegółowy przegląd Systemu Madryckiego, w tym jego zalet, podstawowych zasad i różnych procesów operacyjnych. Szczegółowo przeanalizowano wiele tematów, takich jak: •Procesy akcesji •Rola urzędu pochodzenia •Rola urzędu wyznaczonej umawiającej się strony •Komunikacja z WIPO narzędzia i usługi online •Zarządzanie po rejestracji. Po ukończeniu kursu i egzaminie końcowym uczestnicy otrzymali certyfikaty Akademii WIPO.