World IP Day 2020

#WorldIPDay2020 – Jak co roku, 26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej, aby przypominać jak ważną rolę odgrywają prawa własności intelektualnej w pobudzaniu innowacji i kreatywności. Tegoroczna edycja World IP Day 2020 stawia na innowacje na rzecz zielonej przyszłości i wspierających ją praw IP. Wybory dokonywane dziś kształtują nasze jutro. K&K służy profesjonalnym wsparciem we wszystkich sprawach IP, więcej na www … #WIPO #K&K #WorldIPDay